REAKCIA BRATISLAVA CAPITALS K VYJADRENIU HC SLOVAN V ČLÁNKU UVEREJNENOM V DENNÍKU ŠPORT ZO DŇA 12. 10. 2019 S NÁZVOM “BUDÚ SI FANDIŤ SAMI?”

Vzhľadom na to, že HC SLOVAN má v prenájme bufety na ZŠ Ondreja Nepelu, vedenie klubu Bratislava Capitals komunikovalo so zástupcami klubu HC SLOVAN ohľadom udelenia povolenia prevádzkovateľom bufetov otvoriť bufety v rámci A tribún (spodný okruh štadióna) na domáce zápasy Bratislava Capitals.

HC SLOVAN dal finančnú ponuku Bratislava Capitals, ktorú však vedenie Capitals nebolo ochotné akceptovať. Dôvodom je, že pri každom otvorení bufetov musí prevádzkovateľ bufetu platiť nájom klubu HC SLOVAN, ktorý následne platí za prenájom bufetov spoločnosti STaRZ, ako prevádzkovateľovi ZŠ Ondreja Nepelu. Je to model a stav, pri ktorom každá zo zúčastnených strán zarába. Avizovali sme, že nemáme záujem predávať v bufetoch naše produkty, resp. produkty našich partnerov a samozrejme akceptujeme, že počas zápasov Bratislava Capitals sa budú predávať produkty, s ktorých výrobcami a distribútormi má HC SLOVAN partnerskú spoluprácu. Preto sa vedeniu Bratislava Capitals zdalo nespravodlivé platiť za udelenie povolenia otvorenia bufetov HC SLOVAN akúkoľvek sumu a duplikovať tým tak zisk pre HC SLOVAN.

Na momentálnej situácii je poľutovaniahodné to, že nikomu neprospieva ani jednej strane. Vzhľadom na to, že prevádzkovatelia bufetov nemôžu počas zápasov Bratislava Capitals predávať svoje produkty, HC SLOVAN prichádza o nájom od prevádzkovateľov bufetov, spoločnosť STaRZ o zisky z prenájmu od HC SLOVAN a najmä diváci domácich zápasov Bratislava Capitals, ktorí sa musia občerstvovať v bufetoch pred ZŠ Ondreja Nepelu.