SEZÓNA 2019/2020 OFICIÁLNE UKONČENÁ

SZĽH rozhodol o predčasnom ukončení súťaže. Včerajším dňom boli s okamžitou platnosťou zrušené všetky zápasy, stretnutia i turnaje. Doriešenie záležitostí