Akreditačné pravidlá BRATISLAVA CAPITALS

Žiadosti o akreditácie na domáce zápasy Bratislava Capitals posielajte e-mailom na adresu marketing@capitals.sk.

Akreditácie sú platné na jednu hokejovú sezónu 2019/2020.

V žiadosti o akreditáciu je potrebné uviesť meno a priezvisko, názov média, typ média (press, foto alebo TV) a redakciu (+ adresu redakcie).

Freelanceri (novinári „na voľnej nohe“) môžu tiež požiadať o akreditáciu, avšak je potrebné, aby predložili potvrdenie podpísané šéfredaktorom média alebo vedúcim redakcie, pre ktorú spracovávajú svoj materiál. Bez tohto potvrdenia im akreditácia nebude vydaná. (Toto potvrdenie postačí poslať ako scan spolu so žiadosťou na vyššie uvedenú emailovú adresu.)

O udelení, respektíve neudelení akreditácie budú žiadatelia informovaní vždy až po skončení akreditačného procesu.

Bratislava Capitals si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Informácie pre akreditovaných novinárov, TV a fotografov:

  1. Akreditačné karty, nie sú na meno, ale sú číslované a PRENOSNÉ.
  2. Akreditačné karty Vám budú zaslané poštou priamo na Vaše meno a adresu uvedú v žiadosti.
  3. Bez akreditačnej karty nie je možný pohyb ani vstup do štadióna!
  4. Miesta pre novinárov na TRIBÚNE nebudú číslované. Sedenie je voľné. Sektor určený pre novinárov: A10, rad 4 a 5 pravá strana, miesta 19 až 36 v oboch radoch.
  5. BRATISLAVA CAPITALS si vyhradzuje právo udeliť limitovaný počet novinárskych akreditácií, podľa kapacity štadióna.

Doplňujúce informácie pre akreditovaných fotografov, TV a video:

Počas zápasov nie je povolený pohyb okolo tímových lavičiek.