SEZÓNA 2019/2020 OFICIÁLNE UKONČENÁ

SZĽH rozhodol o predčasnom ukončení súťaže.

Včerajším dňom boli s okamžitou platnosťou zrušené všetky zápasy, stretnutia i turnaje. Doriešenie záležitostí okolo ukončenia súťaže bude predmetom ďalších rokovaní.

Aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať.

Týmto by sme chceli poďakovať všetkým našim fanúšikom za podporu, a dúfame, že v nasledujúcej sezóne sa naša fanúšikovská rodina rozrastie o ďalších členov, ktorí majú radi dobrý hokej. Naša vďaka samozrejme patrí aj chlapcom, ktorí dali do tejto sezóny maximum a v neposledom rade aj všetkým partnerom klubu, ktorí nás podporovali počas celej sezóny.